นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรม คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรม คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ เปิดโอกาสทางการค้า ส่งเสริมการตลาดกับชาวต่างชาติ ก่อนขยายผลการตลาดสู่ตลาดต่างประเทศ

ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม “คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ (Made in Bangkok : Top-Ranked Collections)” ว่า

สำนักงานการต่างประเทศจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและส่งเสริมการตลาดกับผู้ซื้อชาวต่างชาติ ทำให้ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคต่างประเทศได้มากขึ้น

กิจกรรม “คัดสรรสุดยอดของฝากจากกรุงเทพฯ (Made in Bangkok : Top-Ranked Collections)”

โดยสำนักพัฒนาสังคมได้คัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Bangkok Brand ตามโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่น และเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ มาจัดแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฯ จำนวน 4 ประเภท รวม 20 ราย ได้แก่ 1. อาหารและเครื่องดื่ม 2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3. ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก และ 4. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

โดยให้ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย จำนวน 49 สถานทูต และชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ร่วมลงคะแนนและจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมให้เป็นของขวัญของฝากให้ชาวต่างชาติ

ซึ่งกทม.จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักและซื้อเป็นของขวัญหรือของฝากจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นต่อไป ก่อนนำไปสู่การขยายผลการตลาดให้กว้างขึ้นต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ travelwithmea.com

ufa slot

Releated