อุจจาระร่วง

สธ.เผยผลตรวจโรงน้ำแข็ง-น้ำดื่ม ในภูเก็ต หลัง อุจจาระร่วง ระบาด

กระทรวงสาธารณสุข ได้อัพเดตสถานการณ์โรค อุจจาระร่วง ใน จ.ภูเก็ต ซึ่งเริ่มมีผู้ป่วยมาตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2566 และมีผู้ป่วยถึงวันละ 400-1,200 คน โดยหลายรายที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า จากการตรวจโรงน้ำแข็ง 6 แห่งของ จ.ภูเก็ต และโรงผลิตน้ำดื่ม 3 แห่งใหญ่ ที่จำหน่ายในจังหวัด พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลตรวจน้ำและน้ำแข็งไม่พบเชื้อไวรัสที่ก่อโรค อุจจาระร่วง

อย่างไรก็ตามยังคงมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคต่อเนื่อง โดยให้โรงพยาบาลใน จ.ภูเก็ต ค้นหาและเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่มีอาการชัดเจน พร้อมทั้งลงพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วย เช่น ร้านอาหาร คอนโดที่พัก ชุมชน เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและเก็บตัวอย่างผู้ป่วยส่งตรวจ รวมถึงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร

นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

อุจจาระร่วง

โดยนอกจากนี้ จะติดตามตรวจคลอรีนในแหล่งผลิตน้ำประปา และแจ้งให้โรงแรมเติมคลอรีนในน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งประสานไปยังท้องถิ่นเรื่องการเพิ่มคลอรีนในระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะด้วย

ด้านข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดนั้น นพ.กิตติศักดิ์ อธิบายว่า จำนวนผู้ป่วยในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 จำนวน 383 ราย และเพิ่มขึ้นจนสูงสุดในวันที่ 9 มิถุนายน จำนวน 1,238 ราย จากนั้นผู้ป่วยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 10 มิถุนายน พบผู้ป่วย 808 ราย วันที่ 11 มิถุนายน 659 ราย วันที่ 12 มิถุนายน 529 ราย ล่าสุด วันที่ 13 มิถุนายน 376 ราย

กลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด ร้อยละ 26.23 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 19.20 กลุ่มอายุ 34-44 ปี ร้อยละ 14.12 กลุ่มอายุ 5-9 ปี ร้อยละ 10.76 และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 10.44 ตามลำดับ ผู้ป่วยอายุน้อยสุดคือ 28 วัน และมากสุด 98 ปี

ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง มีผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพียง ร้อยละ 13.32 จากการเก็บตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วยส่งตรวจหาเชื้อก่อโรค พบเป็นโนโรไวรัส ร้อยละ 75 ส่วนอีกร้อยละ 25 ตรวจไม่พบเชื้อ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ travelwithmea.com

แทงบอล

Releated